Algemene voorwaarden Ostende Zombie Race

Door zich in te schrijven, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden hieronder beschreven:

 1. Het inschrijvingsgeld bedraagt 10 euro voor de Ostend Zombie Race en 5 euro voor houders van een ENTREE-pas of 2 euro voor minderbegoede personen. Het inschrijvingsgeld bedraagt 5 euro voor de Kids Zombie Race en de Ouder-Kind Zombie Race over 2,5 km. Het inschrijvingsgeld voor de Ouder-Kind Zombie Race over 7 km kost 10 euro. Bij het inschrijvingsgeld is een t-shirt en heupband met bijhorende lintjes inbegrepen. Bij het terug inleveren van de heupband ontvangt men aan de finish een aandenken. De maat van t-shirt kan worden opgegeven bij inschrijving en dit tot en met vrijdag 12 oktober 2018. Bij een latere inschrijving kan de gevraagde t-shirt maat niet meer gegarandeerd worden.
 2. Inschrijven kan tot en met 26 oktober 2018 of tot het maximaal aantal inschrijvingen is bereikt. Voor deelname aan de Ostend Zombie Race van 7 km en de Ouder-Kind Zombie Race van 7 km dien je ten minste 16 jaar oud te zijn op de dag van het evenement. Voor de Kids Zombie Race dien je ten minste 8 jaar en ten hoogste 16 jaar te zijn op de dag van het evenement. Voor de Ouder-Kind Zombie Race van 2,5 km dient het kind ten minste 6 en ten hoogste 11 jaar te zijn op de dag van het evenement.
 3. Bij een online inschrijving wordt gevraagd om onmiddellijk online te betalen.
 4. Annuleren, met terugbetaling van het inschrijvingsgeld, kan enkel mits de voorlegging van een geldig medisch attest.
 5. Indien de wedstrijd omwille van overmacht niet kan plaatsvinden, kan de Stad Oostende niet verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld.
 6. Door inschrijving verklaart men dat hij/zij in goede gezondheid verkeert. De Stad Oostende kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij medische problemen van de deelnemer.
 7. In de inschrijvingstent is het mogelijk om een tas/rugzak achter te laten in de bewaakte vestiaire. Na 18.00 uur wordt het overgebleven materiaal verzameld en kan dit op de dienst Sport van de Stad Oostende vanaf maandag 29 oktober worden opgehaald, tijdens de openingsuren.
 8. De Stad Oostende is niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies en/of beschadiging voor, tijdens en na het wedstrijdgebeuren van persoonlijke voorwerpen die de deelnemer bij zich draagt of heeft achtergelaten buiten de bewaakte vestiaire.
 9. De Stad Oostende behoudt zich het recht om tot op de dag van de wedstrijd het parcours te wijzigen omwille van veiligheidsredenen.
 10. Het betreft een recreatieve loop waarbij prestatie niet het einddoel is. Iedereen wordt geacht respectvol om te gaan met elkaar en het materiaal dewelke op het parcours wordt geplaatst.
 11. De Stad Oostende respecteert uw privacy en leeft ten allen tijde de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer na. Ingevolge inschrijving kunnen volgende persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden:
  • identificatiegegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht…
  • elektronische identificatiegegevens zoals IP-adressen, cookies,…
  • uw afbeelding, door middel van foto’s genomen en videomateriaal gefilmd tijdens en naar aanleiding van het wedstrijdgebeuren.

De persoonsgegevens worden door de Stad Oostende opgenomen in de databank van de dienst Sport.

Door inschrijving verleent u toestemming tot verzameling, verwerking en gebruik van de bovenvermelde persoonsgegevens voor de volgende doelstellingen: het informeren over sportevenementen van de Stad, het verstrekken van informatie over andere diensten van de Stad, het gebruik van uw afbeelding op de website van de Stad, via de sociale mediakanalen van de Stad en op schriftelijke dragers (folders, affiches,…) in de communicatie van huidige sportevenementen en ter promotie van toekomstige sportevenementen van de Stad.

U kan zich steeds verzetten tegen de voorgenomen verwerking van uw gegevens voor doeleinden van direct marketing. Eenmaal uw gegevens werden verzameld en verwerkt, heeft u recht op inzage in uw gegevens die de Stad Oostende verwerkt, u heeft recht op de controle van de juistheid ervan, u kan vragen dat verbeteringen worden aangebracht of dat uw gegevens uit de databank van de dienst Sport worden gewist. U kan uw recht op verzet, alsook uw recht tot inzage, controle, verbetering en schrapping uitoefenen door het verzenden van een e-mail naar sport@oostende.be, telkens vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart.